Statut club

Distribuie
clubul de dans sportiv hobby dance, cursuri dans, cursuri dans sportiv, cursuri dans copii, lectii private dans, dans sportiv bucuresti, dansatori profesionisti, dansatori evenimente, dansatori nunta, dans nunta, dansul mirilor
Clubul de dans sportiv HobbyDance

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE, DENUMIREA, SCOPUL SI SEDIUL ASOCIATIEI

Art.1. Denumirea asociatiei va fi: CLUBUL DE DANS SPORTIV “HOBBY DANCE”, structura sportiva de drept privat, fara scop lucrativ, non profit avand sediul in Bucuresti, Str. Resita, nr.37,Bl A5, sc. H, apt.109, sector 4.

Art.2. CLUBUL DE DANS SPORTIV “HOBBY DANCE ” se constituie prin asocierea liber consimtita a urmatorilor: …care recunosc si respecta statutul asociatiei.

Membrii asociatiei ” Clubul de dans sportiv HOBBY DANCE ” pot fi persoane fizice si juridice, romane sau straine care adera si isi insusesc statutul asociatiei.

Asociatia garanteaza egalitatea in drepturi a tuturor membrilor sai, fara deosebire de religie, rasa sau sex.

Art.3. Scopurile asociatiei ” Clubul de dans sportiv HOBBY DANCE” sunt:

– de a oferi membrilor sai posibilitatea de a invata, a se perfectiona si de a se afirma pe planul dansului sportiv;

– de a reprezenta cu cinste dansul sportiv romanesc la nivel international;

– de a constitui un mijloc de referinta si un model pentru scolile si cluburile similare din tara ;

– de a participa activ la schimburile de dans sportiv pe plan national si international;

– de a lansa competitii si programe sportive pentru dezvoltarea in masa si de performanta a dansului sportiv;

– toate fondurile si bunurile dobandite cu orice titlu vor fi utilizate pentru organizarea obiectivelor statutare, pentru dezvoltarea asociatiei si dansului sportiv.

Art.4. Asociatia este o persoana juridica si isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane in vigoare conform OG nr 26 din 2000 cu privire la asociatii si fundatii si Legii nr.69 din 2000

Art.S. Sediul social al asociatiei sportive ” HOBBY DANCE ” este in Romania, Bucuresti, str.Resita, nr.37, bloc A 5, sc.H, et.1, apt.109, sector 4.

Art.6. Asociatia sportiva se constituie ca organizatie apolitica si nonprofit si isi propune sa desfasoare acele activitati care nu contravin normelor de drept, legilor in vigoare si functioneaza potrivit Legii nr.2111924.

Art.7. Durata existentei asociatiei este nelimitata si incepe sa functioneze din momentul dobandirii personalitatii juridice.

CAPITOLUL 2

SFERA DE ACTIUNE

Art.8. In vederea realizarii scopurilor enuntate la art.3, asociatia Clubul de dans sportiv HOBBY DANCE isi propune:

– initierea si pregatirea in dansul sportiv;

– pregatirea cuplurilor pentru performanta;

– organizarea de deplasari la competitii in tara si peste hotare;

– stabilirea de legaturi de colaborare si cooperare cu alte cluburi din tara si strainatate ce au scopuri similare;

Art.9. Asociatia ” Clubul de dans sportiv HOBBY DANCE ” isi propune sa colaboreze pentru realizarea scopurilor sale cu: Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Federatia Romana de Dans Sportiv, asociatii sportive cu acelasi profil din tara si strainatate.

CAPITOLUL 3

MIJLOACE MATERIALE, PATRIMONIU.

Art.10. Mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatii provin din: – cotizatiile membrilor, donatii primite din partea persoanelor fizice sau juridice, din activitati proprii (competitii, demonstratii de dans sportiv, publicitate, materiale de informatie);

– sponsorizari primite cu respectarea reglementarilor legale in

vigoare;

• alte surse admise de lege.

CAPITOLUL 4

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.11. Asociatia Clubul de dans sportiv HOBBY DANCE este condusa de ADUNAREA GENERALA a membrilor sai.

Adunarile generate sunt ordinare care au loc anual si extraordinare care pot fi convocate fie la initiativa Comitetului Director, fie la cererea a cel putin 1/2 din numarul membrilor.

Adunarea generate se considera legal intrunita si poate lua hotarari valabile, daca sunt prezenti cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si hotarasc 1/2 plus 1 din cei prezenti. Membrii care nu pot fi prezenti pot da mandat scris de reprezentare unui alt membru.

ADUNAREA GENERALA are urmatoarele atributii:

– alege si revoca Comitetul Director pe functii;

– completeaza anual locurile ramase libere in Comitetul Director;

– alege si revoca cenzorul;

– aproba si modifica statutul asociatiei ;

– aproba planul de activitate al asociatiei pentru anul urmator;

– analizeaza activitatea si valideaza hotararile Comitetului Director dintre adunarile generale;

– aproba planul de buget pe anul urmator. – poate alege membrii de onoare.

Art.12. Intre adunarile generale, conducerea activitatii asociatiei este incredintata unui Comitet Director, ales pe timp de trei ani, dintre membrii asociatiei.

Art.13. Comitetul Director este compus din: – presedinte;

– vicepresedinte; – secretar;

– 2-4 membri, din care unul indeplineste functia de trezorier. Art.14. COMITETUL DIRECTOR are urmatoarele atributii:

– convoaca adunarea generala a membrilor asociatiei; – prezinta adunarii generate, raportul privind activitatea desfasurata;

– conduce activitatea asociatiei pe baza unui program aprobat de adunarea generala;

– aproba cererile de admitere de noi membri; – reprezinta asociatia fata de membrii sai;

– realizeaza planul de activitati al asociatiei aprobat de adunarea generala;

– aproba premierea sau recompensarea unor membri pentru activitati deosebite.

– aproba angajarea de personal salariat, in masura in care este necesar pentru realizarea activitatii propuse;

– hotaraste asupra cuantumului cotizatiei membrilor.

Art.15. Comitetul Director se intruneste lunar, sau ori de cate ori este nevoie; hotararile se iau cu majoritate simpla de voturi.

Art.16. Presedintele asociatiei este ales de adunarea generala si functioneaza si ca presedinte al Comitetului Director.

Coordoneaza activitatea Comitetului Director si raspunde in fata ADUNARII GENERALE pentru activitatea acestuia.

Art.17. Vicepresedintele asociatiei colaboreaza cu presedintele in coordonarea intregii activitati sportive. Poate tine local presedintelui atunci cand este mandatat de acesta.

Art.18. Secretarul asociatiei coordoneaza realizarea programelor de activitate ale clubului si prezinta Comitetului Director rapoarte privind actiunile si programele in curs de derulare, precum si ordinea de zi a sedintelor Comitetului.

Art.19. Ceilalti membrii ai Comitetului Director indeplinesc acele atributii ce le sunt incredintate in functie de volumul si amploarea activitatii in curs de desfasurare.

Art.20. Cenzorul este ales pe o perioada de trei ani si are obligatia sa realizeze controlul financiar de cel putin doua ori pe an si sa prezinte adunarii generate raportul anual sau, dupa caz, Comitetului Director.

CAPITOLUL 5 CALITATEA DE MEMBRU

Art.21. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

– sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;

– sa face propuneri privind programele anuale si de perspective ale asociatiei;

– sa reprezinte asociatia in competitiile interne si internationale; – – sa se retraga la cerere.

Art.22. Obligatiile membrilor asociatie sunt:

– sa respecte statutul asociatiei;

– sa nu se implice in nici un fel de activitati ce ar prejudicia material sau moral asociatia;

– sa reprezinte cu cinste clubul;

– sa indeplineasca la solicitarea Comitetului Director alte atributii

Art.23. Pierderea calitatii de membru are loc in urmatoarele cazuri:

– grave incalcari ale statutului si/sau ale legislatiei romane materializate prin prejudicii morale sau materiale aduse clubului;

– activitati contrare scopului asociatiei;

– la cerere;

– prin deces.

Art.24. Membrii asociatiei pot fi sportivi, specialisti si sustinatori ai dansului sportiv.

Art.28. Clubul se abliga sa respecte principiile prevazute in Conventia Europeana privind dopajul, violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor

CAPITOLUL 6 DISPOZITII FINALE

Art.25. Clubul de dans sportiv ” HOBBY DANCE ” are stampila, sigla, steag si insigna. Culorile clubului sunt: alb si albastru.

26. Procedura de Iichidare sau dizolvare a asociatiei sportive urmeaza reglementarile legale in vigoare. Comitetul Director este abilitat sa stabileasca comisia de lichidare care va lichida patrimoniul in conformitate cu cele specificate de OG nr.26 din 2000.

Art.27. Prezentul statul se poate modifica la propunerea Comitetului Director sau a 1/3 din membrii asociatiei prin hotararea cu majoritate absolute de voturi a ADUNARll GENERALE.

28. Clubul se abliga sa respecte principiile prevazute in Conventia Europeana privind dopajul, violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor

 

Cursuri dans

Cursuri dans sportiv

Cursuri de dans

Clubul de dans sportiv Hobby Dance

Cursuri dans copii

Cursuri de dans copii

Cursuri de dans Bucuresti

Dansatori profesionisti

Dansatori evenimente

Dans nunta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.